Produkter

 

Purifilter™

CDTi Purifilter™ renar effektivt dieselavgas från partiklar (PM) och gasformiga föroreningar CO och HC, samtidigt som det fungerar som ljuddämpare.

När avgasen passerar genom filtrets väggar avskiljs partiklarna från avgasen samtidigt som den katalytiska beläggningen oxiderar de gasformiga föroreningarna kolväte (HC) och koloxid (CO) till koldioxid och vatten. Den katalytiska beläggningen sänker dessutom sotets antändningstemperatur till ca. 320° C och de avskilda partiklarna bränns automatiskt bort.

Purifiltret är avsett för permanent montage på fordon och maskiner som regelbundet har avgastemperaturer över 320° C. En temperaturmätning kan vara nödvändig.

Tillbehör

  • Manometer för kontinuerlig kontroll av avgasmottrycket.
  • Förkatalysator som sänker antändningstemperaturen till 280 - 300° C.
  • Purifilter™ Plus. Inloppsdel med inbyggda värmeelement för renbränning av filtret på fordonet.
  • Combiclean™ för rengöring av filtret efter längre tids körning.

Purifiltret är testat av MTC och uppfyller med god marginal de krav som ställs av kommunerna och Vägverket. Se exempel på tester och godkännande nedan.

Produktblad

 

 

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.