Produkter

 

Katalysatorer

CDTi  katalysatorer består antingen av en eller flera keramiska (AX, AZ-serien) eller metalliska (DZ-serien) monoliter, som är belagda med ädelmetaller och inbyggda i ett rostfritt hölje. Katalysatorerna omvandlar de hälsovådliga gaserna koloxid (CO) och kolväten (HC) till koldioxid och vatten. Katalysatorerna AX och AZ reducerar dessutom även det totala partikelutsläppet upp till 40% genom förbränning av de organiska delarna av partiklarna (SOF).

CDTi katalysatorer är enkla att installera och kräver inget eller ringa underhåll.

CDTi  erbjuder olika typer av katalysatorer:

Modell AZ

  • Finns i flera storlekar för motorer upp till 2 mW.
  • Reducerar CO och HC med ca 95% och partiklar med upp till 40%.
  • Kan levereras som kombinerad katalysator och ljuddämpare.
  • Finns i skräddarsytt utförande till ett stort antal maskiner.
  • Kan kombineras med Unikat Combifilter.

AZ katalysatorn är godkänd av bl.a. Svensk Bilprovnings Motortestcenter (AVL/MTC), 1998 och uppfyller med god marginal de krav som ställs av kommunerna och Vägverket.

Modell EZ / DZ

  • EZ / DZ finns i flera storlekar för motorer upp till 2 mW.
  • Tillverkad i rostfritt stål med metallmonolit.
  • Genom sina kompakta dimensioner lämpar sig katalysatorerna väl för inbyggnad när utrymmet är begränsat.
  • Kan levereras skräddarsydda för ett stort antal maskiner.


Produktblad

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.