Produkter

 

Combifilter

Unikat Combifilter

Unikat Combifilter renar effektivt dieselavgas från partiklar samtidigt som det fungerar som ljuddämpare. Partiklarna (sotet) avskiljs och lagras under körning i ett robust filter som bränns rent på elektrisk väg efter arbetspassets slut. Combifiltret är väl beprövat och vidareutvecklas ständigt.

Combifiltret kan kombineras med en katalysator för förbränning av de gasformiga föroreningarna koloxid (CO) och kolväte (HC). Katalysatorn kan antingen byggas in i filtrets utloppsdel eller monteras separat före filtret. Filtret ersätter originalljuddämparen och monteras på lämplig plats på fordonet.

Combifiltret är godkänt av bl.a. Motortestcenter (MTC/AVL) och uppfyller kommunernas och Vägverkets krav, liksom de tyska TRGS 554-normerna. Se vidare i tabell nedan.

.

Combifilter Modell S

  • Baseras på kiselkarbid (SiC), ett filtermaterial med stor hållfasthet.
  • Fungerar oberoende av avgastemperatur och renar dieselavgaser från partiklar, PM med 96%.
  • Renbränningstid 40 minuter.
  • Kan kombineras med katalysator EZ eller AZ.
  • Finns nu i större storlekar.

Modell V och K

  • Baseras på kiselkarbid (mod K) eller cordierit (mod V).
  • Kan kombineras med en katalysator EZ / AZ.
  • Finns som växelsystem för flerskiftskörning.
  • Renbränningstid 8 timmar.
  • Finns nu i större storlekar.

Produktblad

 

 

 

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.