Produkter

 

Cattrap™

CDTi Cattrap™ renar effektivt dieselavgas från partiklar (PM) samtidigt som det fungerar som ljuddämpare. När avgasen passerar genom filtrets väggar avskiljs partiklarna från avgasen. Den unika katalytiska beläggningen sänker sotets antändningstemperatur till ca. 360° C och de avskilda partiklarna bränns bort automatiskt.

Cattrap™ utvecklades 1990 speciellt för behoven i slutna utrymmen såsom tunnlar och gruvor. Filtret kräver hårda körcykler och höga arbetstemperaturer. Cattrap™ består av ett Corning Duratrap-filter belagt med en avancerad basmetallkatalysator vilket ger filterrenbränning utan att giftiga NO2-utsläpp produceras.

Cattrap™ är avsett för permanent montage på fordon och maskiner.

Produktblad

 

 

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.