Produkter

 

Actifilter DB™

Unikat Actifilter DB   

Unikat Actifilter  är ett partikelfiltersystem som effektivt renar dieselavgas från partiklar samtidigt som det fungerar som ljuddämpare. Partiklarna (sotet) avskiljs och lagras under körning i ett robust filter som bränns rent under ca. 20 minuter med hjälp av en inbyggd dieselbrännare när fordonet står stilla på tomgång. Filtret ersätter originalljuddämparen och monteras horisontellt på lämplig plats på fordonet. En kontrollenhet monteras på åtkomlig plats på fordonet i närheten av filtret och ansluts till motorns  bränslereturledning och batteriet (24 V).

Renbränningen sker under kontrollerade former. Vid ett uppnått förinställt avgasmottryck eller en förinställd körtid får föraren via en display i hytten en signal om att filtret behöver brännas rent. Fordonet körs då till en för renbränningen lämplig plats, ställs på tomgång och renbränningen startas genom en tryckknapp på displayenheten.

Actifiltret kan kombineras med en katalysator för förbränning av de gasformiga föroreningarna koloxid (CO) och kolväte (HC).

Systemet kan även kompletteras med en adapter 12 VDC - 24 VDC för anslutning till 12 V elsystem.

Filtermaterialet som används i Actifiltret är samma som används i Combifiltret vilket är godkänt av bl.a. Motortestcenter (MTC/AVL) och uppfyller kommunernas och Vägverkets krav, liksom de tyska TRGS 554-normerna.

Actifilter DB

  • Baseras på kiselkarbid (SiC), ett filtermaterial med stor hållfasthet.
  • Renar dieselavgaser från partiklar, PM med 96%.
  • Fungerar oberoende av avgastemperatur och körsätt.
  • Fungerar oberoende av dieselbränslets svavelhalt.
  • Renbränningstid 20 minuter beroende på filterstorlek och sotfyllnad.
  • Kan kombineras med katalysator EZ eller AZ.
  • Kan kompletteras med adapter 12 VDC - 24 VDC för anslutning till 12 V elsystem.
  • Finns i 7 storlekar.

Produktblad

 

 

 

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.