Användningsområden

 

Översikt

CDTi levererar främst till branscher som materialhantering, entreprenadmaskiner, stationära aggregat och gruvor/tunnlar.

Andra arbetsfordon med dieselmotorer kan också utrustas med avgasrening beroende på vilka krav som ställs, tillgängligt utrymme osv. CDTi levererar exempelvis också till lok, båtar som yachter och lotsbåtar, sopmaskiner, lastbilar och bussar m.m. För rekommendationer om lämpligt avgasreningssystem kontakta oss gärna med uppgifter om fordonet och körförhållanden.

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.