Användningsområden

 

Gruvor / Tunnlar

ECS avgasrening för gruvor och tunnlar

Ett av de mest krävande områdena för utsläppskontroll

Skadliga utsläpp kan snabbt byggas upp i underjordiska gruvor. Nedsatt luftflöde och dålig ventilation gör att fordonsförarna inandas avgaserna innan de skingras. CDTi har blivit kända för att kunna rena avgaserna med tillförlitliga produkter och system.

CDTi rekommenderar partikelfiltret Unikat Combifilter med växelsystem för flerskift eller Cattrap™. Bägge produkterna är uppsatta på MSHA's* lista för system som inte ökar NO2.

CDTi levererar till majoriteten av världsomspännande maskintillverkare för gruvapplikationer.

* Mine Health and Safety Administration

 

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.