Användningsområden

 

Materialhantering

De lättaste, mest effektiva sätten att förbättra luftkvaliteten

När gaffeltruckar körs i lagerutrymmen och på lastkajer försämras snabbt luftkvaliteten om inte avgaserna behandlas.

CDTi levererar kundanpassade katalysatorer eller katalysatorljuddämpare och partikelfilter i olika material och modeller som effektivt reducerar farliga osynliga gasformiga föroreningar och fasta partiklar (sot).

De anställda skyddas, produktiviteten ökar, arbetsmiljön blir renare och produktkvaliteten ökar.

CDTi levererar till flera världsomspännande trucktillverkare.

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.