Användningsområden

 

Stationära aggregat

Kundanpassad avgasrening för krävande applikationer

Stationära aggregat till land och till sjöss bör utrustas med avgasrening. Det kan handla om reservkraftaggregat i persontäta miljöer som sjukhus och stormarknader eller fabriker med känsliga produkter.

CDTi levererar kundanpassade katalysatorer och partikelfilter i olika material och modeller som effektivt reducerar farliga osynliga gasformiga föroreningar och fasta partiklar (sot) till flera världsomspännande aggregattillverkare och dess installatörer.

 

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.