Användningsområden

Entreprenadsektorn

Förbättra luften på arbetsplatsen

Dieselavgaser på byggarbetsplatser kan innebära problem eftersom det bildas en hög koncentration av luftföroreningar på ett litet område. Det drabbar inte bara personalen på platsen utan också boende i området.

Att utsättas för dieselavgaser kan påverka människors hälsa, säkerhet och prestationsförmåga.

Många upphandlare, exempelvis Vägverket, ställer krav på entreprenören att använda så miljövänliga maskiner som möjligt. Det kan också förekomma att miljöcertifierade entreprenörer premieras vid upphandlingar.

Vilket avgasreningssystem som är lämpligt beror på körförhållande och maskin.

CDTi levererar till flera världsomspännande maskintillverkare inom entreprenadsektorn.

 

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.