Home

 Introduktion

CDTi Sweden (tidigare Engine Control Systems Europe AB) grundades 1971 i Sverige  under namnet Unikat AB. Idag är företaget ett dotterbolag till  CDTi i USA, tillverkare av avgasrenare för dieselmotorer för användning i ett stort antal arbetsmaskiner som t.ex. gaffeltruckar och entreprenadmaskiner.

CDTi katalysatorer och partikelfiltersystem för dieselmotorer är väl utprovade under olika arbetsförhållanden och inom flera  områden, såsom gruvindustrin, tunnelbyggen, materialhantering, entreprenadsektorn och  på stationära aggregat.

Copyright Engine Control Systems. All rights reserved. Unauthorized duplication of materials in this site is prohibited.